ZAŠTO VEP Apparat®
ŠTA JE VEP Apparat®
ZA KOGA JE VEP Apparat®
VEP Apparat® TRENING
PREDNOSTI VEP Apparat® -a
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA VEP Apparat® -a
DODATNA UPUTSTVA
NARUČIVANJE
KONTAKT
NASLOVNA STRANA

TEHNIČKI PODACI


6


Dužina tubusa aparata

190mm

Prečnik grla aparata

52mm

Primena za penise:

 

dužine

10-19cm

obima

11-16cm

Nazivni podpritisak vazduha *

450mb
1 Grlo aparata
2 Matica
3 Ventil
4 Ručica
5 Gumica
6 Zaptivni prsten
7 Pumpa

* Konstrukcija pumpe VEP aparata sprečava uspostavljanje nazivnog pritiska preko 450 mb, što obezbedjuje potpunu zaštitu od povreda i pruža udobnost pri korišćenju.


VEP aparat je patento zaštićen.