Dodatna uputstva

Preporučljivo je pre seksualnog odnosa obaviti što bolju pripremu partnera za odnos.

Za lakše i brže postizanje erekcije penisa pored korišćenja gela, korisniku se preporučuje da ne zaboravi da je neophodno povremeno skraćivanje dlačica oko korena penisa, a takođe se preporučuje da tokom čitavog postupka vrši voljne, periodične kontrakcije penisa u tubusu aparata.

Ukoliko vazduh uđe u aparat, erekcija neće biti kvalitetna, te postupak treba ponoviti.

Kvalitet erekcije zavisi i od jačine primenjene gumice. Pored „proreza” na steznim gumicama su utisnuti brojevi za oznaku veličine od 0-4.

Treba imati na umu da gumica ne steže potpuno koren penisa tj. nije potpuno zatvoren kanal za izlazak sperme, i može doći do začeća.

Između dva uzastopna polna odnosa, treba da prođe 10-15 minuta, radi obnavljanja cirkulacije u penisu, ako je prilikom odnosa bio stegnut gumenim prstenom.

Čuvanje i održavanje aparata

Aparat čuvati tako da prašina, trunje, voda, ne uđu u tubus aparata i pumpu, što bi moglo dovesti do prestanka rada aparata.

Posle svake upotrebe, tubus aparata oprati iznutra i spolja sapunicom. Pri tome, odvojiti tubus od poklopca sa ventilom i crevom pumpe odvrtanjem matice na vrhu aparata. Pumpu ne kvasiti jer je podmazana.

Gumice za održavanje erekcije, posle upotrebe, oprati sapunicom, osušiti i čuvati za sledeću upotrebu.

UPOZORENJE:
Gumica ne sme ostati duže od 30 minuta na korenu penisa.