Naručivanje

Za kupovine na teritoriji Srbije kontaktirajte nas telefonski ili e-mailom za cenu aparata, kao i da bi ostavili podatke za slanje paketa. Troškovi slanja paketa unutar Srbije su na teret firme. Uplate izvršene preko banke do 13 sati, evidentiraju se na našem računu već sutradan (osim vikendom).

Uplata se vrši popunjavanjem obrasca Nalog za uplatu

Naručivanje i slanje paketa se vrši uz diskreciju!

  • Uplatilac: Upisujete vaše podatke
  • Svrha uplate: Za robu
  • Primalac: BVK-Konsalting DOO, Beograd
  • Iznos: ____________ dinara
  • Račun primaoca: 265-1100310004763-19

Prilikom uplate iz inostranstva plaća se cena aparata uvećana za troškove transporta DHL-om ili Fedexom koji zavise od destinacije, troškova carinjenja zemlje iz koje se naručuje i bankarske provizije na uplatu na vaš teret. Stoga molimo da se javite ili pošaljete e-mailom upit za tačan iznos uplate, kao i da nam date adresu na koju ćemo slati paket po evidentiranju uplate.

Za plaćanja iz inostranstva, potrebno je da vašoj banci date SWIFT instrukcije iz ovog dokumenta VEP-Payments.pdf.