Tehnički podaci

  • Dužina tubusa aparata: 190mm
  • Prečnik grla aparata: 52mm
  • Primena za penise:
    dužine 10-19cm
    obima 11-16cm
  • Nazivni podpritisak vazduha *: 450mb

* Konstrukcija pumpe VEP aparata sprečava uspostavljanje nazivnog pritiska preko 450 mb, što obezbedjuje potpunu zaštitu od povreda i pruža udobnost pri korišćenju.

VEP Aparat je patentno zaštićen.

1. Grlo aparata
2. Matica
3. Ventil
4. Ručica
5. Gumica
6. Zaptivni prsten
7. Pumpa