Upotreba Vep Aparata

Priprema Vep Aparata

 • Pre upotrebe aparata, za postizanje vakuma neophodno je skratiti dlačice oko korena penisa na 0,5 cm ili kraće.
 • Zatvoriti maticu i ventil aparata.
 • Iz kompleta odabrati zaptivni prsten, čiji prečnik otvora omogućuje lako vađenje penisa u erekciji; ako je prečnik penisa veći od najvećeg otvora zaptivnog prstena, prsten nije potreban.
 • Ručicu aparata prisloniti uz tubus. Pomeriti čauru do kraja prema vrhu tubusa, da se oslobodi mesto za gumicu na grlu tubusa.
 • Izbor iz kompleta gumica za održavanje erekcije izvršiti probom sa najdužom gumicom, ako se erekcija gubi, probati sa kraćom gumicom. Kvalitet erekcije zavisi i od jačine primenjene gumice, ukoliko ni najmanja gumica ne obezbeđuje zadovoljavajuću erekciju, istovremeno nabaciti dve gumice na koren penisa.
 • Kuglicu gumice za održavanje erekcije provući kroz prorez na drugom kraju da bi se dobio kružni prsten.
 • Nameštanje gumice na grlo tubusa aparata: 
  Plastični konus širom stranom staviti na ravnu površinu. Na vrh konusa postaviti spojenu gumicu tako da se spoj sa kuglicama nalazi u kanalu konusa. Kotrljati gumicu po konusu do najšireg zareza. Zatim, konus uneti u aparat tako da je vrh usmeren ka ventilu, a da spoj krajeva gumice bude u pravcu nalepnice sa brojevima. Prekotrljati gumicu sa konusa na spoljnu površinu aparata ispred pomične čaure pazeći da se kuglice ne zamrse, kuglica treba da bude okrenuta prema licu korisnika. Izvaditi plastični konus.
 • Staviti zaptivni prsten u grlo tubusa.
 • Namazati malo gela iz teglice na kožu oko korena penisa, gde naleže aparat.

Napomena!
Pre prve upotrebe aparata, nekoliko puta treba pumpati na prazno da se uspostavi funkcionalnost pumpe. 

Upotreba Vep Aparata

Uputstvo za trening sa slikama se nalazi u originalnom pakovanju aparata u zelenoj boji.

Održavajući položaj aparata (ručica okrenuta nadole) uvući penis u otvor tubusa do kraja, uz istovremeno protresanje tubusa kako bi penis u aparatu bio u potpuno opruženom stanju. Tubus pritisnuti uz koren penisa i postepeno pumpati (3-4 puta, pa pauza od 5 sekundi).

Kada se postigne puna erekcija, radi skidanja gumice sa tubusa i nameštanja na koren penisa ispustiti pumpu iz ruke, obuhvatiti ručicu i ispust. Stiskajući šaku, pomeriti ručicu do kraja prema ispustu, držeći drugom rukom aparat pritisnut uz koren penisa da se onemogući ulazak vazduha (u protivnom erekcija neće biti kvalitetna i postupak treba ponoviti). Posle nabacivanja gumice na koren penisa, ispred gumice se javlja ispupčenje koje treba smatrati prirodnom pojavom. U prvo vreme, može se osećati jače stezanje penisa na koje se korisnik vremenom navikne.

Da bi se penis izvadio iz tubusa aparata potrebno je odvrnuti ventil.
Početi polni odnos.

Posle 30 minuta, obavezno skinuti gumicu sa korena penisa.

Na kraju polnog odnosa, neposredno pre ejakulacije, naglim trzajem povući kuglicu gumice na korenu penisa. Time se gumeni prsten rastavlja i omogućeno je izbacivanje sperme, bez vađenja penisa iz vagine.

Posle pauze od 15 minuta čitav postupak se može ponoviti.

Pogledaj video